Baner Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” w Świlczy

Adres:

 • Świlcza 168 - budynek ECIGKiT - pokój nr 23
 • 36-072 Świlcza

Dane kontaktowe:

 • Tel./fax: 17 86-70-123
 • Tel. kom.: 795-476-777
 • e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • www:  https://stowarzyszenie.bledowazglobienska.pl

Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” powstał w 2005 roku.

Celem stowarzyszenia jest:

 • reprezentowanie interesów Stowarzyszeń i innych osób prawnych tworzących Związek;
 • wspieranie merytorycznie, organizacyjnie i rzeczowo osób, instytucji i podmiotów gospodarczych zajmujących się żywnością ekologiczną;
 • pozyskiwanie funduszy i dotacji;
 • działanie na rzecz ekologicznego rozwoju regionu;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej;
 • wspieranie inicjatyw sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu podkarpackiego;
 • pomoc w organizowaniu grup producenckich oraz innych przedsięwzięć handlowych i gospodarczych;
 • rozwój małej przedsiębiorczości przetwórczej płodów rolnictwa ekologicznego i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich;
 • udział samorządu rolniczego na etapie tworzenia i wdrażania strategii rozwoju wsi i rolnictwa ekologicznego na terenie województwa podkarpackiego;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • współorganizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku w gospodarstwach ekologicznych;
 • współpraca z propagatorami regionalnej kultury, wytwórcami rzemiosła ludowego i wyrobów rękodzieła.

Zadania Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego:

 • Reprezentowanie interesów Stowarzyszeń i innych osób prawnych tworzących Związek.
 • Promowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie produkcji, przetwórstwa i rozwoju rynków zbytu żywności ekologicznej.
 • Wspieranie merytorycznie, organizacyjnie i rzeczowo osób, instytucji i podmiotów gospodarczych zajmujących się żywnością ekologiczną.
 • Pozyskiwanie funduszy i dotacji.
 • Działanie na rzecz ekologicznego rozwoju regionu.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 • Wspieranie inicjatyw sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego  i kulturowego regionu podkarpackiego.
 • Pomoc w organizowaniu Grup Producenckich oraz innych przedsięwzięć handlowych i gospodarczych, rozwój małej przedsiębiorczości przetwórczej płodów rolnictwa ekologicznego oraz tworzenie miejsc pracy na obszarze wiejskim.
 • Udział samorządu rolniczego na etapie tworzenia  i w wdrażania strategii rozwoju wsi i rolnictwa ekologicznego na terenie woj. podkarpackiego.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Współorganizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku w gospodarstwach ekologicznych.
 • Współpraca z propagatorami regionalnej kultury, instytucjami i jednostkami naukowymi działającymi w kraju jak i za granicą.

Działalność Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego:

 • Organizowanie szkoleń o edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Przekazywanie zainteresowanym rolnikom zasób wiedzy na temat prowadzenia swoich gospodarstw metodami ekologicznym.
 • Prowadzenie  edukacji konsumentów w kierunku dbałości o zdrowie własne i rodziny.
 • Przyczynianie się do wielofunkcyjnego rozwoju regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w przetwórstwie i sprzedaży produktów ekologicznych oraz rozwoju eko-agroturystyki.
 • Zachowywanie bogactwa kulturowego i bioróżnorodności regionu podkarpackiego.
 • Organizowanie wyjazdów szkoleniowych do wzorcowych gospodarstw ekologicznych.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie w gospodarstwach ekologicznych i szkołach tzw. „zielonych dni” – warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Promocja żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi 

 Podkarpacką Izbę Rolnictwa Ekologicznego od 27 czerwca 2005 roku tworzą:

 • Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej „EKO – DAR”
 • Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „TRUSKAWKA"
 • Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „EKO WISŁOKA"

Źródło: www.pire.swilcza.com.pl