Chór Parafialny w Błędowej Zgłobieńskiej swoje początki zawdzięcza ks. Proboszczowi Józefowi Kościelnemu. Na początku lat 90-tych ksiądz proboszcz zebrał kilka dziewcząt ze szkoły podstawowej i założył małą scholę. W 1992 roku, kiedy został utworzony Rektorat w Błędowej Zgłobieńskiej, a pierwszym rektorem został mianowany ks. Edward Ryfa, schola powiększyła swoje grono. Wówczas chętnymi do śpiewu na chwałę kościoła zajął się organista Jacek Chrobak i wytrwale przygotowywał oprawy każdych świąt i uroczystości kościelnych.

W 1997 roku powstał pomysł utworzenia chóru czterogłosowego i tego samego roku do dziewczyn dołączyli panowie. W niemal niezmienionym składzie chór działa do dziś uświetniając swoim śpiewem uroczystości kościelne m.in.: święta, odpust parafialny czy I Komunia Święta. Niepisaną tradycja chóru jest odświętna oprawa ślubów członków chóru (a było ich już wiele i jeszcze sporo przed).

Do chóru należy średnio ok. 30 osób. Rokrocznie dołączają kolejni chętni, niejednokrotnie rodziny już obecnych członków i zdarza się tym samym, że śpiewają trzy pokolenia razem.