„Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie - Gmina Świlcza w starej fotografii”

Redaktor prowadzący:
     Dorota Madej

Zespół redakcyjny:
     Joanna Gwizdak
     Dorota Jędral
     Jolanta Styka
     Sabina Wójcik
     Anna Zakrzewska

Rok wydania:
     2014

Nakład:
     800 egzemplarzy

Objętość:
     96 stron

Format:
     22 x 22

Wydawca:
     „Fosze” na zlecenie Gminnej Biblioteki Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

W publikacji wykorzystano fotografie mieszkańców gminy Świlcza oraz z archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.


„Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Świlcza – zarys dziejów”

Autor:
     Władysław Kwoczyński

Redaktor prowadzący:
     Dorota Madej

Zdjęcia:
     Władysław Kwoczyński oraz Archiwum jednostek OSP

Rok wydania:
     2014

Nakład:
     650 egzemplarzy

Objętość:
     287 stron

Format:
     24 x 17

Wydawca:
     Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku:
     Wydawnictwo  Edytorial


„Osobliwości przyrodnicze torfowisk w dolinie rzeki Mrowli”

Redaktor prowadzący:
     Józef Ciosek

Zdjęcia:
     Zbigniew Lis, Leszek Sądek

Rok wydania:
      2014

Nakład:
     600 egzemplarzy

Objętość:
     207 stron

Format:
     30 x 22

Wydawca:
     Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku:
     Wydawnictwo  Edytorial


„Ślady dziejów wsi Trzciana”

Autor:
     Janusz Pisula

Redaktor prowadzący:
     Dorota Madej

Zdjęcia:
     Władysław Chmiel, Zbigniew Lis,
     ze zbiorów prywatnych członków
     Towarzystwa Przyjaciół Trzciany
     oraz ogólnodostępne zdjęcia internetowe

Rok wydania:
     2014

Nakład:
     500 egzemplarzy

Objętość:
     256 stron

Format:
     30 x 22

Wydawca:
     Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku:
     Wydawnictwo Edytorial