Definicje oraz zasady funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określone zostały w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z dnia 2023.08.01)

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli - rozumie się przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem (art. 16 pkt 28), funkcjonujący przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym (art. 39 ust. 1). 

Organizator – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo podjęła się  organizacji kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Organizatorem może być również gmina.

Procedura tworzenia MOWdK:

Art. 39 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z dnia 2023.08.01).

Jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019 r. poz. 255).

Badania jakości wody:

  • organizator wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 10 dni przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli,
  • organizator informuje właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o planowanym terminie wykonania badań jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli,
  • organizator przekazuje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wyniku badania, właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań oraz informację o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody,
  • na podstawie wyników badania jakości wody, wykonanych i dostarczonych przez organizatora właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje bieżącej oceny jakości wody, czy spełnia ona wymagania określone w przepisach,
  • jeżeli wyniki badań wykonanych przez organizatora wskazują na to, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nie spełnia wymagań określonych w przepisach właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza kontrolę urzędową.

Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ma obowiązek oznakować je zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. 2018 r. poz. 2476).


Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie Gminy Świlcza
 

ROK 2015

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

rzeszowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach

Bratkowice dz. nr 1118/35

zbiornik retencyjny w Bratkowicach

11-07-2015

16-08-2015

pozytywna

 

ROK 2016

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

rzeszowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach

Bratkowice dz. nr 1118/35

zbiornik retencyjny w Bratkowicach

09-07-2016

21-08-2016

pozytywna

 

ROK 2017

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

rzeszowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach

Bratkowice dz. nr 1118/35

zbiornik retencyjny w Bratkowicach

08-07-2017

27-08-2017

pozytywna

 

ROK 2018

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

rzeszowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach

Bratkowice dz. nr 1118/35

zbiornik retencyjny w Bratkowicach

07-07-2018
14-07-2018
21-07-2018
28-07-2018
04-08-2018
11-08-2018
15-08-2018
18-08-2018
25-08-2018

08-07-2018
15-07-2018
22-07-2018
29-07-2018
05-08-2018
12-08-2018
15-08-2018
19-08-2018
26-08-2018

pozytywna

 

ROK 2019

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

rzeszowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach

Bratkowice dz. nr 1118/35

zbiornik retencyjny w Bratkowicach

05-07-2019
13-07-2019
20-07-2019
27-07-2019
03-08-2019
10-08-2019
15-08-2019
17-08-2019
24-08-2018

06-07-2019
14-07-2019
21-07-2019
28-07-2019
04-08-2019
11-08-2019
15-08-2019
18-08-2019
25-08-2019

pozytywna

 

ROK 2020

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

rzeszowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach

Bratkowice dz. nr 1118/35

zbiornik retencyjny w Bratkowicach

04-07-2020
11-07-2020
18-07-2020
25-07-2020
01-08-2020
08-08-2020
15-08-2020
22-08-2020
29-08-2020

05-07-2020
12-07-2020
19-07-2020
26-07-2020
02-08-2020
09-08-2020
16-08-2020
23-08-2020
30-08-2020

pozytywna

 

ROK 2021

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

rzeszowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach

Bratkowice dz. nr 1118/35

zbiornik retencyjny w Bratkowicach

03-07-2021
10-07-2021
17-07-2021
24-07-2021
31-07-2021
07-08-2021
14-08-2021
21-08-2021
28-08-2021

04-07-2021
11-07-2021
18-07-2021
25-07-2021
01-08-2021
08-08-2021
15-08-2021
22-08-2021
39-08-2021

pozytywna

 

ROK 2022

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

rzeszowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach

Bratkowice dz. nr 1118/35

zbiornik retencyjny w Bratkowicach

18-07-2022

16-08-2022

pozytywna

 

ROK 2023

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

rzeszowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach

Bratkowice dz. nr 1118/35

zbiornik retencyjny w Bratkowicach

18-07-2023

16-08-2023

pozytywna