Logo System Informacji PrzestrzennejSystem informacji przestrzennej Gminy Świlcza – podstawowym elementem systemu jest baza danych, która zawiera informacje (przestrzenne i opisowe) o obiektach świata rzeczywistego. Informacją przestrzenną jest informacja o położeniu, właściwościach geometrycznych, relacjach przestrzennych obiektów, które są przedmiotem zainteresowania i mogą być identyfikowane w odniesieniu do Ziemi. Informacją przestrzenną jest każda informacja o środowisku geograficznym, o obiektach i zjawiskach w przestrzeni otaczającej człowieka.  

Udostępnione w systemie dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości. Zawarte w systemie informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. W serwisie prezentowane są tylko zbiory danych, których dysponentem jest Gmina Świlcza oraz Powiat Rzeszowski - Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. 

W portalu SIP Gminy Świlcza znajdziemy następujące informacje:

  • portal mapowy ogólny,
  • plany miejscowe oraz Studium,
  • oferta inwestycyjna Gminy.

Otwórz link do portalu ... 

Informacje/instruktaż do rejestru działek na sprzedaż (oferta inwestycyjna) ... 

Instruktaż filmowy