Uchwała Nr LXXIII/586/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024


OSP

 • Błędowa Zgłobieńska
 • Bratkowice
 • Dąbrowa
 • Mrowla
 • Rudna Wielka
 • Świlcza
 • Trzciana
 • Woliczka

Kluby Sportowe

 • Ludowy Klub Sportowy "BRATEK"
 • Ludowy Klub Sportowy "DĄB'
 • Ludowy Klub Sportowy "MROWLANKA"
 • Klub Sportowy "RUDNIANKA"
 • Ludowy Klub Sportowy "ŚWILCZANKA"
 • Ludowy Klub Sportowy "TRZCIANKA"
 • G.U.K.L.A. "Bratkowice–Korzeniowski.pl"
 • Akademia Piłkarska BRATEK BRATKOWICE

KGW

 • Błędowa Zgłobieńska
 • Bratkowice
 • Dąbrowa
 • Mrowla
 • Rudna Wielka
 • Świlcza
 • Trzciana
 • Woliczka

Towarzystwa, stowarzyszenia i związki

 • Towarzystwo Przyjaciół Trzciany
 • Towarzystwo Przyjaciół Świlczy
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej
 • Związek Stowarzyszeń „PIRE"
 • Stowarzyszenie „EKO-DAR”
 • Związek Wędkarski "Karaś"
 • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej

Przynależność Gminy Świlcza

 • Lokalna Grupa Działania „TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACJA”
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
 • Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych pod nazwą „Aglomeracja Rzeszowska”