Tablica projektu z Państwowego Funduszu Celowego


Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzciana”

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 674.068,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1.126.453,75 zl

Rok przyznania dofinansowania: 2019

Opis projektu: Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trzciana w lokalizacji od km 0+007 do km 0+997. Wzdłuż trasy drogi gminnej zlokalizowano mijanki. Szerokość jezdni na mijankach zwiększa się do 5,00 m w stosunku do 3,50 m szerokości podstawowej. Zwiększenie szerokości umożliwi wymijanie się pojazdów. Szerokość pobocza gruntowego o nawierzchni ulepszonej wynosi 0,75 m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów do pól oraz posesji. Odwodnienie drogi odbywać będzie się tak jak w dotychczasowy sposób tj. do istniejących rowów przydrożnych.

Przyjęte parametry techniczno – użytkowe drogi:

  • droga gminna jednopasowa dwukierunkowa z mijankami,
  • długość przebudowanej drogi - 957 mb
  • droga publiczna gminna klasy D,
  • podstawowa szerokość jezdni – 3,50 m,
  • szerokość jezdni na mijankach – 5,00 m,
  • obustronne pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej – 0,75 m,
  • kategoria ruchu – KR1.

Zdjęcia: