Loga Fundusz Sprawiedliwości i Ministerstwo SprawiedliwościWspółfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości


Nazwa programu: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Nazwa zadania: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – Program ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem, Priorytet I: Ochotnicze Straże Pożarne.

Wartość inwestycji: 404 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł
Wkład własny: 4 500,00 zł

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia walki i zapobiegania zagrożeniom. Dysponowanie nowoczesnym samochodem w znaczny sposób zwiększy mobilność strażaków podczas prowadzenia akcji ratowniczych, pozwoli na zdecydowanie szybsze rozpoznawanie miejscowych zagrożeń, a dzięki jego gabarytom i terenowemu zwiększeniu umożliwi dotarcie w szybkim czasie do miejsca prowadzenia działań, często w trudno dostępnych miejscach. Posiadając sprzęt takiej klasy, zostanie wzmocnione wśród ludności poczucie bezpieczeństwa w razie zagrożenia.