Loga Fundusz Sprawiedliwości i Ministerstwo SprawiedliwościWspółfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości


Nazwa programu: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Nazwa zadania: Zakup doposażenia dla OSP w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – Program ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem, Priorytet I: Ochotnicze Straże Pożarne.

Wartość inwestycji: 141 628,62 zł
Kwota dofinansowania: 140 119,06 zł
Wkład własny: 1 509,56 zł

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu został zakupiony: maszt oświetleniowy, aparat oddechowy z butla stalową, agregat prądotwórczy spalinowy, zestaw elektronarzędzi, radiotelefon z mikrofonem typu Gruszka, drabina strażacka, przecinarka spalinowa tarczowa, kamera termowizyjna, detektor wielogazowy, pompa szlamowa, podkrzesywarka, buty strażackie, szlifierka kątowa akumulatorowa, prądownica, system oświetleniowy, ubrania specjalne (kurtka i spodnie), dyski sygnalizacyjne.

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełniania przestępstw i zdarzeń będących bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków. Dzięki realizacji przedsięwzięcia podniesiona zostanie jakość w doposażeniu jednostki oraz zwiększy się zdolność do działań ratowniczych.