Logo stowarzyszeń


Gmina Świlcza należy do 4 organizacji działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego – Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samorządowa”, Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”, Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”. Po wyborach samorządowych i zaprzysiężeniu nowych włodarzy gmin także w strukturach stowarzyszeń nastąpiły zmiany na szczeblu zarządczym. Gmina Świlcza w każdej organizacji ma swoich przedstawicieli.

W Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa z ramienia gminy delegatami są: p. Dawid Homa Wójt Gminy oraz p. Agata Motyka-Mamczura, która została wybrana Przewodniczącą Związku. Przedstawicielami Gminy Świlcza w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” oraz Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym są: p. Dawid Homa i p. Joanna Wdowik-Mika – Przewodnicząca Rady Gminy. W strukturach Aglomeracji Wójt Homa został wybrany członkiem zarządu, natomiast w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym członkiem komisji rewizyjnej. 23 maja 2024r. na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” Dawid Homa został wybrany Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia.

Członkostwo Gminy w wyżej wymienionych stowarzyszeniach, które mają na celu stworzenie warunków do rozwoju, integracji społeczno-gospodarczej jest szansą dla naszego regionu na rozwój, pozyskanie funduszy oraz szeroko rozumianą współpracę społeczno-gospodarczą.