Logo Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy zawiadamia, że w dniach od 22 stycznia 2024 r. do 24 stycznia 2024 r. w miejscowościach Bratkowice, Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Mrowla, Rudna Wielka, zostanie przeprowadzona okresowa dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej. W związku z powyższym w wodzie uzdatnionej może być wyczuwalny nadmiar chloru, który można usunąć poprzez jej odstanie lub gotowanie.

Za wszelkie niedogodności wynikające z czynności dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej naszych odbiorców przepraszamy.

Aktualne dopuszczenie wody uzdatnionej do spożycia wydane przez PPIS w Rzeszowie dostępne jest w siedzibie ZWiK w Świlczy adres 36-072 Świlcza 164 lub na stronie internetowej zakładu.