Logo województwa podkarpackiego oraz herb gminy Świlcza


W dniu 26 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Świlcza – Dawid Homa podpisał Umowę o dofinansowanie na zadaniem pn. „Zachowanie tradycji w świlczańskiej wsi” realizowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

W ramach projektu planowane są następujące zadania:

  • warsztaty z tworzenia biżuterii karpackiej,
  • warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • zakup defibrylatorów AED zewnętrznych,
  • poprawa zagospodarowania terenu Grobowca Rodziny Dąmbskich na cmentarzu parafialnym w Świlczy,
  • wykonanie muralu ściennego technologią druku UV.

Całość prac szacowana jest na 43 tys. zł, z czego pomoc finansowa to 20 tys. zł.

Termin realizacji zadania to czerwiec – październik 2024 r.

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Świlczy. Działania przeprowadzone w ramach projektu wpłyną na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz aktywizacja lokalnej społeczności. Podejmowane działania wpłyną na poprawę wizerunku i pozytywne postrzeganie miejscowości Świlcza.