Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:

 • 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
 • 130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,

do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/.

W związku z niewielką świadomością beneficjentów o możliwości skorzystania z tego programu, prosimy w ramach działalności sołectw, o pomoc w szerzeniu informacji o możliwości uzyskania dopłat z tytułu Systemu QMP do utrzymywania bydła mięsnego, jak również od 1 stycznia 2024 roku do bydła ras mlecznych oraz bydła w typie kombinowanym użytkowanych w typie mięsno-opasowym, mleczno-opasowym lub opasowym.

Dodatkowe pieniądze w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości może uzyskać producent, który złoży wniosek do dowolnej jednostki certyfikującej, przeszedł audyt oraz otrzymał certyfikat QMP. Wnioski o przystąpienie do certyfikacji w ramach programu System QMP powinny zostać złożone do dnia 1 lipca br., zaś złożone po tym terminie będą proporcjonalnie zmniejszać płatność o 1% z każdym dniem następującym po tym terminie. Obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace dotyczące możliwości przedłużenia certyfikacji gospodarstw do dnia 30 września 2024 roku. Możliwe jest zatem otrzymanie płatności w ramach tegorocznych wniosków.

Korzystanie ze wsparcia oferowanego w ramach ekoschematu Dobrostan opasów z praktykami: Utrzymanie zwierząt w systemie QMP, ściółka, zwiększenie powierzchni 50% wybiegi pozwala uzyskać nawet 700PLN/sztuki (!). W ubiegłym roku rolnicy wykorzystali z dobrostanu opasów tylko w 17%. Potrzebne lepsze dotarcie do nich z korzyścią dla nich.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://qmpsystem.eu/.

W załączeniu przesyłam informacje o kryteriach jakie muszą spełnić beneficjenci.

Jerzy Wierzbicki
Prezes Zarządu


Podstawowe kryteria jakie należy spełnić aby dołączyć do programu:

Katalog ras bydła dopuszczonych do certyfikacji w Systemie QMP:

 • bydło ras mięsnych
  • (LM) Limousine (CH) Charolaise (AN), (AR) Angus
  • (HH) Hereford (SL) Salers (SM) Simental
  • (GA) Galloway (HI) Highland
  • (BB) Belgijska biało-błękitna (WA) Wagyu
  • (BD) Blond d’Aquitaine
  • (MM) mieszańców ras mięsnych, których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych.
 • bydło ras mlecznych
  • (HO) holsztyńsko fryzyjska
  • (RW) polska holsztyńsko fryzyjska odmiana czerwono – biała
  • (RE) europejskie bydło czerwone (pozostałe odmiany rasy)
  • (ZR) polska czarno – biała (ZB) polska czerwono – biała
  • (MS) mieszańców ww. ras
 • bydło w typie użytkowym kombinowanym
  • (RP) polska czerwona, (MO) montbeliarde
  • (BG) bydło białogrzbiete, (SM) simental
  • (MS) mieszańców ww. ras, których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mlecznych.

Główne założenia systemu QMP to:

 • Utrzymywanie bydła bez uwięzi,
  • bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia w przeliczeniu na sztukę:
   • krów i jałówek powyżej 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 4,5 m2
   • jałówek powyżej 6-go miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 2,2 m2
   • bydła opasowego o masie ciała do 300kg – co najmniej 1,6 m2
   • bydła opasowego o masie ciała powyżej 300kg – co najmniej 2,2 m2
   • buhajów – co najmniej 9 m2
  • bez wydzielonych legowisk i ściółki, z wyjątkiem buhajów, krów i jałówek cielnych powyżej 7-go miesiąca ciąży, powierzchnia w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
   • jałówek powyżej 19-go miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 2 m2,
   • jałówek pow. 6-go miesiąca życia do 19-go miesiąca życia – co najmniej 1,6 m2
   • bydła opasowego o masie ciała do 300kg – co najmniej 1,3 m2
   • bydła opasowego o masie ciała powyżej 300kg – co najmniej 1,8 m2
  • Opracowany plan żywienia i dbałość o jakość paszy – plan żywienia zwierząt zgodnie z ich potrzebami bytowymi i produkcyjnymi, w przypadku pasz z zakupu od certyfikowanych dostawców pasz wg
  • Stała współpraca z lekarzem weterynarii – deklaracja stanowiąca poświadczenie przez producenta zapewnienia w gospodarstwie profilaktyki lekarsko-weterynaryjnej (np.: kwarantanna, odrobaczanie, reagowanie na symptomy).