Murawa zakaz

Gmina Świlcza informuje, że w związku z ponownym opryskiem chemicznym murawy na boiskach stadionów sportowych na terenie Gminy Świlcza, planowanym na dzień 10 lipca 2024 r., obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ gry w piłkę oraz korzystania z płyt boisk na stadionach do czwartku 11 lipca 2024 r. Korzystanie w tym czasie z płyt boisk grozi podrażnieniem skóry, dróg oddechowych oraz innymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Dotyczy stadionów w:

  • Świlczy.
  • Trzcianie. 

Na każdym ze stadionów została umieszczona informacja z zakazem korzystania.