Oszczędzajmy wodę


W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów atmosferycznych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy apeluje do mieszkańców o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody, szczególnie w godzinach od 15:00 do 21:00 i niepodlewanie trawników, ogródków, nienapełnianie basenów itp. Ograniczona wydajność ujęć wody może powodować utrudnienia w dostawie wody w przypadku nadmiernego jej poboru z sieci wodociągowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy