W dniu 23 czerwca 2024 r. na stadionie piłkarskim Klubu Sportowego Świlcza przeprowadzone zostały gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiło osiem drużyn męskich (grupa A) z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Świlcza tj. OSP Błędowa Zgłobieńska, OSP Bratkowice, OSP Dąbrowa, OSP Mrowla, OSP Rudna Wielka, OSP Świlcza, OSP Trzciana oraz OSP Woliczka, jedna drużyna żeńska ze Trzciany i dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: z Mrowli i Dąbrowy.

Zawody sportowo-pożarnicze to jeden z ważniejszych elementów szkolenia pożarniczego strażaków ratowników. Warto podkreślić, że konkurencje wykonywane podczas zawodów są bardzo zbliżone do działań ratowniczo-gaśniczych, więc okres przygotowań do zawodów służy podniesieniu ich umiejętności i kwalifikacji, a tym samym wzrostowi bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Zawody rozpoczęły się o godz. 1600 przemarszem pododdziałów OSP na płytę boiska, prowadzonych przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Świlczy – Bogdana Ciocha i złożenia przez niego meldunku o gotowości do zawodów Wójtowi Gminy Świlcza – Dawidowi Homie, który następnie przywitał wszystkich strażaków, zaproszonych gości oraz zgromadzonych na stadionie kibiców.

Pod czujnym okiem komisji sędziowskiej zawody sportowo-pożarnicze rozgrywały się w 3 konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 m, ćwiczeniu bojowym oraz mustrze. Zasady klasyfikacji końcowej sztafety i bojówki niezmienne są od lat: na końcowy wynik składa się suma punktów uzyskana przez poszczególne jednostki w obu konkurencjach, przy czym zwycięża jednostka, która zdobywa ich najmniejszą liczbę (suma uzyskanego czasu w sekundach przy założeniu, że 1 sekunda = 1 punkt oraz punktów karnych przyznawanych za nieprawidłowe wykonanie ćwiczeń). Po rozlosowaniu kolejności startowej drużyn zmagania rozpoczęli druhowie z OSP Woliczka, a następnie do startu przystępowały pozostałe jednostki. W rywalizacji drużyn męskich - najlepsza okazała się Ochotnicza Straż Pożarna z Bratkowic.

Wyniki osiągnięte przez poszczególne jednostki startujące w Grupie „A”:

Zajęte miejsce

Jednostka

Uzyskany wynik

1.

OSP Bratkowice

101,15 pkt.

2.

OSP Świlcza

112,77 pkt.

3.

OSP Mrowla

116,56 pkt

4.

OSP Rudna Wielka

116,96 pkt.

5.

OSP Dąbrowa

117,87 pkt.

6.

OSP Błędowa Zgłobieńska

127,34 pkt

7.

OSP Trzciana

133,40 pkt.

8.

OSP Woliczka

133,59 pkt.

 

Grupa „C”:

Zajęte miejsce

Jednostka

Uzyskany wynik

1.

OSP Trzciana

141,25 pkt.

W konkurencji „Musztra” zwyciężyła jednostka OSP ze Świlczy. Ta stosunkowo młoda konkurencja to ogół ćwiczeń prowadzących do przygotowania strażaka oraz pododdziałów straży pożarnej do służby wewnętrznej. Ma na celu wypracować jednolite normy zachowania się w typowych sytuacjach, a także uczy dokładnego wykonywania rozkazów, wytrwałości, dyscypliny, podporządkowania służbowego, szacunku do drugich osób oraz szacunku do munduru.  

Zawody zakończyły się złożeniem meldunku Wójtowi Gminy Świlcza i wyprowadzeniem pododdziałów OSP przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Świlczy. Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło wręczenie pucharów, dyplomów, pamiątkowych gadżetów oraz podsumowanie całej imprezy. Gratulacje strażakom za udział w zawodach składali:  Wójt Gminy – Dawid Homa, Zastępca Wójta – Seweryn Kornak, Prezes ZOSP RP w Świlczy – Tomasz Kwoka oraz Radny Powiatu Rzeszowskiego – Tomasz Wojton.

Gratulujemy zwycięzcom i jednocześnie składamy podziękowania dla wszystkich strażaków ratowników za udział w zawodach, za wysoki poziom sportowy oraz postawę fair play. Dziękujemy druhom OSP ze Świlczy za prace wynikające z roli gospodarza oraz wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie współzawodnictwa.

Tekst: Paweł Rzepka