Relacja z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2022 r. - VIII kadencja
 
Zdjęcie - Sesja Rady Gminy Świlcza

Kliknij na zdjęciu, aby odtworzyć nagranie