Punkt SpisowyUrząd gminy Świlcza przygotował specjalne miejsca, gdzie można wykonać samospis. Są to stonowiska w pomieszczeniu urzędu oraz w bibliotekach rozlokowanych na terenie gminy.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie.