Wniosek o warunki techniczne

 

 
Warunki techniczne 
na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
 


W celu uzyskania zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków należy zgłosić się osobiście wraz z mapą do celów opiniodawczych (z naniesionymi sieciami infrastruktury). Powyższe zapewnienia jest niezbędne do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego.

O warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej według wzoru  - pobierz tutaj należy wystąpić po uzyskaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego.


We wniosku o warunki techniczne na budowę domu jednorodzinnego nie wypełniać pkt:

  • Charakterystyka techniczna obiektu.

  • Ilość i przeznaczenie wody oraz charakterystyka zużycia.

  • Ilość i rodzaj ścieków (w przypadku obiektów usługowych i przemysłowych).

  • Parametry ścieków przemysłowych.

W przypadku budynków handlowych, usługowych, przemysłowych należy wypełnić cały wniosek.

 
       

Drukuj   E-mail