Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II

Odsłony: 159

energia 2Gmina Świlcza zakończyła realizację zadania pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta energia, Działanie Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w ramach przynależności do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zakres projektu dotyczył dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 101,61 kWp na 3 budynkach użyteczności publicznej:

Montaż paneli fotowoltaicznych wykonała firma EKO-SOLAR sp. z o.o. z Namysłowa.

Wartość zadania wyniosła 691.660,25 zł, w tym dofinansowanie 474.619,09 zł.

Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii co w efekcie ograniczy emisję dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających do środowiska.


 logo

 
Drukuj