Taryfa

       
 
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodą i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
 

Zakład Wodocisgów i Kanalizacji w Świlczy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) 

oraz na podstawie DECYZJI nr RZ.RET.070.1.41.2018.PS z dnia 13.04.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, zmienia stawki na okres od 12 maja 2018 r. do 11 maja 2019 r.

Treść Decyzji nr RZ.RET.070.1.41.2018.PS z dnia 13.04.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie pobierz ...

 
 
CENIK USŁUG 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY
pobierz cennik
 
 

Cennik obowiązuje od dnia 12 maja 2018 roku

 
       

 


Drukuj   E-mail