Publikacje Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy

„Kraj lat dziecinnych!
On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie - Gmina Świlcza w starej fotografii”


Redaktor prowadzący:

Dorota Madej

Zespół redakcyjny:

Joanna Gwizdak
Dorota Jędral
Jolanta Styka
Sabina Wójcik
Anna Zakrzewska

Rok wydania: 2014
Nakład: 800 egzemplarzy
Objętość: 96 stron
Format: 22 x 22

Wydawca: „Fosze” na zlecenie Gminnej Biblioteki Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

W publikacji wykorzystano fotografie mieszkańców gminy Świlcza oraz z archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.


 „Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Świlcza
– zarys dziejów”


Autor:  Władysław Kwoczyński
Redaktor prowadzący:  Dorota Madej
Zdjęcia:  Władysław Kwoczyński oraz Archiwum jednostek OSP

Rok wydania: 2014
Nakład: 650 egzemplarzy
Objętość: 287 stron
Format: 24 x 17

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo  Edytorial


„Osobliwości przyrodnicze torfowisk w dolinie rzeki Mrowli”

Redaktor prowadzący: Józef Ciosek
Zdjęcia: Zbigniew Lis, Leszek Sądek

Rok wydania: 2014
Nakład: 600 egzemplarzy
Objętość: 207 stron
Format: 30 x 22

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo  Edytorial


„Ślady dziejów wsi Trzciana”

Autor: Janusz Pisula
Redaktor prowadzący:  Dorota Madej
Zdjęcia: Władysław Chmiel, Zbigniew Lis, ze zbiorów prywatnych członków Towarzystwa Przyjaciół Trzciany oraz ogólnodostępne zdjęcia internetowe

Rok wydania: 2014
Nakład: 500 egzemplarzy
Objętość: 256 stron
Format: 30 x 22

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo Edytorial


Drukuj   E-mail