Zwrot za zapłacone składki w okresie zwolnienia w ramach tarczy

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przedsiębiorcy którzy podlegali zwolnieniu ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj tego roku na podstawie tarczy antykryzysowej, a mieli nadpłatę, otrzymają zwrot..

Nieprecyzyjne przepisy sprawiały, że ZUS pomniejszał udzielaną pomoc w ramach zwolnienia ze składek o wielkość nadpłaty na koncie przedsiębiorcy.

Interwencja rzecznika MŚP

W ramach tarczy antykryzysowej setki tysięcy przedsiębiorców uzyskało od ZUS-u zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Były jednak przypadki, w których przedsiębiorcy zdążyli zapłacić składki przed otrzymaniem decyzji o zwolnieniu lub mieli istniejącą na koncie nadpłatę w momencie uzyskania zwolnienia z tytułu opłacania składek. Nieprecyzyjne przepisy sprawiły, że ZUS pomniejszał udzielaną pomoc o kwotę nadpłaty.
W tej sprawie interweniował Rzecznik MŚP i dzięki temu już od 20 września wejdą w życie zmiany przepisów zakładające, że opłacone składki za marzec, kwiecień i maj lub naliczone na poczet tych składek z urzędu nadpłaty zostaną zwrócone przedsiębiorcom, którzy uzyskali zwolnienie ze składek za wyżej wymienione trzy miesiące.
 

Rozpatrywane z urzędu

Sprawy będą rozpatrywane automatycznie, a po ustaleniu wysokości umorzenia płatnik będzie mógł się ubiegać o zwrot nadpłaty. Informacje na ten temat przedsiębiorcy uzyskają listownie lub za pośrednictwem ZUS PUE. 

 

Źródło: www.mala-firma.pl


Drukuj   E-mail