Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Gmina Świlcza informuje, że producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 3 sierpnia  2020r. do 31  sierpnia 2020r. w Urzędzie Gminy w Świlczy lub przesłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć faktury za zakupiony olej napędowy w okresie od  1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r.


Drukuj   E-mail