Przebudowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świlczy

Przebudowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świlczy

pszok

droga pszokTrwa przebudowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świlczy realizowana w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386r na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza”

Ważne informacje:

  • długość przebudowanej drogi  - 587 mb
  • szerokość przebudowanej drogi – 5 mb
  • wartość inwestycji -  1.171.271,68 zł
  • dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych -  702.763,00 zł

planowany termin wykonania zadania – wrzesień – październik 2020 r. 


Drukuj   E-mail