Oczyszczalnia ścieków Świlcza - Kamyszyn

Oczyszczalnia ścieków Świlcza - Kamyszyn

 

 
 

Gminna-grupowa oczyszczalnia ścieków w Świlczy – Kamyszyn powstała w 1992 roku i była jedna z pierwszych tego typu oczyszczalni wiejskich. Na przestrzeni lat 1992 - 2011 oczyszczalnia ścieków przeszła 3 etapy rozbudowy o kolejne biobloki z modernizacja ciągu technologicznego. Cykl technologiczny jest całkowicie automatyczny i monitorowany, rejestrowane są większe etapy procesu technologicznego. Obecnie przerabia ona około 400 tys. m3/rok ścieków. Ścieki te dopływają siecia kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z 7 miejscowości:

 
 
  • Błędowa Zgłobieńska,
  • Bratkowice,
  • Dabrowa,
  • Mrowla,
  • Rudka Wielka,
  • Świlcza,
  • Trzciana,
  • Woliczka.
Aktualna przepustowość oczyszczalni wynosi 1940 m3/ d.
oczyszczalnia4  
 

oczyszczalnia

W skład ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków wchodzą następujące obiekty i urządzenia:

- punkt zlewny ścieków dowożonych ze zbiorników
  bezodpływowych,
- pompownia ścieków z kratą koszową,
- krata schodowa,
- piaskownik pionowy,
- cztery komory typu BIOBLOK (komory beztlenowe,
  niedotlenione, tlenowe, stabilizacyjne osadniki wtórne),
- zagęszczacze osadu nadmiernego,
- stacja mechanicznego odwadniania osadu (prasa taśmowa),
- stacja higienizacji osadu.

oczyszczalnia2
Ścieki odprowadzane są do odbiornika potoku Wężówka zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym Starosty Rzeszowskiego z dnia 09.12.2008 r. Nr Oś.6223-1/31/08.
Modernizacja oczyszczalni pozwoliła na uzyskanie właściwego efektu ekologicznego wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód, co jest wymagane w pozwoleniu wodno-prawnym.
Potwierdzają to prowadzone na bieżąco badania ścieków oczyszczonych, jak też wody z potoku Wężówka.
 
 
         

 


Drukuj   E-mail