Zarządzenie Nr 3/COVID/2020 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/COVID/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zarządzenie Nr 3/COVID/2020 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/COVID/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji


Zarządzenie Nr 3/COVID/2020 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/COVID/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

 

Pobierz zarządzenie...

 

Drukuj   E-mail