Ogłoszenie ZWiK - zmiana cen za odpady

Ogłoszenie ZWiK - zmiana cen za odpady

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy informuje, że w wyniku zmiany kosztów stanowiących składniki kalkulacji cen (koszt unieszkodliwiania odpadów) z nieruchomości niezamieszkałych od 01.01.2020 r. za usługę wywozu nieczystości stałych pobierana będzie opłata w wysokości:

121,76 (brutto) za 1m³ odpadów stałych segregowanych

243,76 (brutto) za 1m³ odpadów stałych niesegregowanych

 

Drukuj   E-mail