Ogłoszenie ZWiK

Ogłoszenie
 

logo zwikZakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. z 2010r. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada zbędny oraz zużyty składnik majątku ruchomego - pobierz ogłoszenie

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 8670 111 lub  509 587 662


Drukuj   E-mail