Ogłoszenie - brak wody - Świlcza, Woliczka

Ogłoszenie - brak wody - Świlcza, Woliczka

logo zwikZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY INFORMUJE,
ŻE W DNIU 4 lipca 2013 r.
W  MIEJSCOWOŚCIACH ŚWILCZA i WOLICZKA
W GODZINACH OD 8:00 D0 17:00
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY
SPOWODOWANA PRACAMI REMONTOWYMI
NA SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Za zaistniałe niedogodności związane z brakiem wody przepraszamy.

TREŚĆ OGŁOSZENIA - tutaj

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt pt.: Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – II etap” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa - 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie - 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska.


Drukuj   E-mail