Komunikat w sprawie pogorszenia jakości wody z wodociągu bratkowice

Odsłony: 1114

 

Komunikat w sprawie pogorszenia jakości wody z wodociągu bratkowice

W związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 16-10-2015r. o pogorszeniu parametrów wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy informuje, że rozpoczęta została procedura dezynfekcji oraz płukania sieci w rejonach gdzie zostało stwerdzone pogorszenie parametrów jakości wody tj. Trzciana - rejon koło Kościoła i Bratkowice -Czekaj. Pobrane zostały również próby wody w celu potwierdzenia przydatności wody do spożycia. Do czasu uzyskania ich wyników prosimy w celu pełnego zabezpieczenia się, używać tylko wody po przegotowaniu lub zastępczych punktów. Woda z sieci wodociągowej może być używana do celów sanitarnych. Odwołanie powyższego komunikatu nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnych wyników badań.
 

Pismo Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy - pobierz

 

Drukuj