Apel do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej!

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Świlcza

 

Apel do mieszkańców o ograniczenie
zużycia wody z sieci wodociągowej !

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz prognozami na najbliższy okres Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej tylko do niezbędnych celów. Prosimy o racjonalne korzystanie z wody szczególnie w godzinach od 15:00 do 21:00 i nie podlewanie trawników, ogródków, mycia samochodów itp.

 

 

 

W ramach wsparcia polskich producentów jabłek propagujących zdrowe żywienie

Drukuj   E-mail