Ogłoszenie ZWiK

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

 

logo zwik

Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Świlczy informuje że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2014 r. NR XLVIII/373/2014 na okres do dnia 31 marca 2015r. 
                   UTRZYMUJE SIĘ OBOWIAZUJĄCĄ DOTYCHCZAS TARYFĘ 
          za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


TREŚĆ OGŁOSZENIA
- pobierz ...Drukuj   E-mail