Wakacje w Środowiskowej!

wakacjeCzas wakacji w tym roku jest szczególny. Koronawirus ogranicza, ale nie wyklucza podejmowania różnorodnych działań w naszej placówce.

Mija trzeci tydzień naszych wakacji.

Program jest zaplanowany tak, aby każde dziecko miało możliwość uczestniczenia w zajęciach, mimo ograniczenia do dziesięciu uczestników przebywających w świetlicy jednego dnia.

Zorganizowaliśmy dwie wycieczki do Bratkowic oraz jedną do Nadleśnictwa Głogów Młp. do Rezerwatu Przyrody Bór. Wycieczki te mają charakter edukacyjny i ekologiczny. Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Głogów pozwoliło na przybliżenie naszym uczestnikom na czym polega praca leśnika, jakie są zasoby otaczających naszą Gminę lasów, jak wygląda ścieżka pozyskiwania drewna. Takie nauczanie, które opiera się na empirycznym podejściu do tematu będzie owocowało praktyczną wiedzą.

Świetlica przygotowała dla uczestników kilka bloków zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych z wykorzystaniem elementów plastyczno- technicznych. Dzieci wykonywały:

  • Mandale - jest to geometryczny symbol złożonej struktury, który interpretowany jest jako model Wszechświata, "mapa kosmosu" i zawsze ma kształt koła, dzieci wykorzystały do tworzenia otaczającą je roślinność.
  • Kamienny alfabet - były to ćwiczenia grafomotoryczne – układanie literek z kamieni i tworzenie wyrazów jest elementem integracji sensorycznej, która pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom.
  • Kapsuła czasu - to sposób na przeniesienie odrobiny teraźniejszości do przyszłości- dzieci wykorzystały pudła i gazety. Recykling łączy w sobie opłacalność z korzyścią dla środowiska. Odpady stają się nowymi surowcami wykorzystywanymi podczas zajęć, co pozwala na naukę ekologicznego podejście do życia.
  • Teatr cieni oraz odrysowywanie cieni - zabawa kreatywna, wymagająca pomysłu i wyobraźni, rozwijająca poczucie własnej indywidualności.
  • Zajęcia sportowe - świetlica wykorzystuje hulajnogi i deskorolki elektryczne oraz inny sprzęt sportowy ucząc zasad fair play.

Realizujemy nasz program obserwując jak pięknie rozwijają się nasi uczestnicy, jak budują współpracująca grupę oraz nawiązują dobre koleżeńskie relacje.

Kierownik Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
Magdalena Lisowska

____________________________________________________

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...


Drukuj   E-mail