Utworzenie żłobka w Mrowli

Utworzenie żłobka w Mrowli

W dniu 29.04.2020 r. został przekazany teren i plac budowy na zadaniu „Utworzenie żłobka w Mrowli”.mrowla zlobek

Ważne informacje:spichlerz

  • w ramach zadania planuje się przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej,
  • wartość inwestycji (roboty budowalne) – 2.487.798,84 zł
  • planowana dotacja na roboty budowlane z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2020 - 665.477,57 zł
  • planowany termin zakończenia robót budowlanych – 15 grudzień 2020r.
  • w następnym etapie zostanie zakupione niezbędne wyposażenie
  • rezultatem zadania będzie zapewnienie opieki w Żłobku dla łącznie 31 dzieci (24 dzieci w pierwszym oddziale oraz 7 w drugim oddziale) w wieku do 3 lat oraz zapewnienie dodatkowo opieki w oddziale przedszkolnym dla dzieci.

Drukuj   E-mail