Unijna pomoc na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła"

Unijna pomoc na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła"

Gmina Świlcza otrzymała 70 tys. zł unijnej pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła".droga

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup 20 laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.
Ministerialny program to odpowiedź na epidemię koronawirusa, która przyśpiesza działania związane z cyfryzacją wielu dziedzin naszego życia.

Grant jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dofinansowanie nie zaspokoi w pełni naszych potrzeb, ale jest cennym wsparciem, zwłaszcza, że w ramach programu pokrywane jest 100 procent zakupu. Gmina Świlcza nie musiała do projektu wnieść ani złotówki wkładu własnego.

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu. Aktualnie Gmina jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.


droga


Drukuj   E-mail