Projekt „ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

 Plakat ROWES 2020 A2 v2 Page 1 maly

ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie IROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie IRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest realizatorem projektu „ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0003/19-00 z dnia 30.12.2019 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie i rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie.

W ramach projektu uczestniczy zostaną objęci kompleksowym  wsparciem:

 Animacyjnym

 • tworzenie Grup Środowiskowych
 • tworzenie Grup Inicjatywnych
 • organizacja warsztatów-  według potrzeb grupy
 • organizacja szkoleń zawodowych- ze szkoleń zawodowych mogą skorzystać personel przedsiębiorstwa społecznego
 • organizacja wizyt studyjnych

Wsparciem doradcy kluczowego: ekonomizacja

Wsparciem doradcy biznesowego: (księgowo-podatkowe, prawne, osobowe, marketingowe, branżowe)

Specjalisty ds. zamówień publicznych

Wsparciem na tworzenie miejsc pracy w PS

Wsparcie udzielane dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez:

 • tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, lub
 • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, lub
 • przekształcenie podmiotów ekonomii społecznej w przedsiębiorstwa społeczne
 • maksymalna kwota dotacji na stworzenie JDENEGO MIEJSCA PRACYwynosi 21 020 zł
 • maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi10 x 21 020 zł czyli 210 200 zł
 • wsparcie pomostowe przez 12-cie miesięcy na każde miejsce pracy w wysokości uzależnionej od wymiaru etatu

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Biuro terenowe mieści się w Rzeszowie, przy ul. Szopena 51 , tel. 17 86 76 277
Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt: 

 • tel. 798 890 696
 • mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj   E-mail