Pożegnanie klas ósmych - Szkoła Podstawowa w Świlczy

zakonczenie roku szkolnego trzcianaRok szkolny 2019/2020, który dobiegł końca był wyjątkowo dziwny i nieprzewidywalny. Przed nami pojawiło się kolejne zawodowe wyzwanie – kształcenie na odległość. Początki dla wielu z nas nie były łatwe , uczyć samotnie przed kamerą to było wyzwanie! Pracowaliśmy z aplikacją Teams, a zdalna edukacja nauczyła nas nowych umiejętności. Aby móc realizować kształcenie na odległość nieoceniona była pomoc Rodziców. Najmłodsi uczniowie posadzeni przed laptopami, komputerami bez wsparcia Rodziców nie byliby w stanie realizować zadań, które przygotowywałyśmy. Udało się? Uważamy, że tak. Każdy z nas starał się sprostać nowej rzeczywistości.

Dyrekcja, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy pragną wyrazić podziękowanie wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania, mobilizowanie swojego dziecka do wykonywania ćwiczeń, zadań, projektów utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności, a także za pomoc umożliwiającą dalszą realizację podstawy programowej.

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy 107 uczniów z klas I-III otrzymało ocenę opisową. 64 uczniów zasłużyło na wyróżnienie- otrzymało tytuł wzorowego ucznia. W klasach IV-VIII 84 uczniów zasłużyło na zachowanie wzorowe, 60 na bardzo dobre, 24 na dobre, 1 uczeń otrzymał zachowanie poprawne. 61 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. O Stypendium Wójta Gminy Świlcza wniosek złożyło 15 uczniów ze średnią nauczania ponad 5,50. Dwoje uczniów z klasy VIII zostało uhonorowanych nagrodą Pióro Wójta Gminy Świlcza.

Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujmy za zrozumienie i wzajemną życzliwość. Choć wszyscy jesteśmy mocno obciążeni nową rzeczywistością, pamiętajmy, że dzieci na nas liczą. Wspierajmy je, pomagajmy, ale również dyscyplinujmy, aby cały proces zdalnego nauczania był owocny szczególnie dla nich!

Życzę Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom dużo zdrowia i radosnego odpoczynku!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy- Grzegorz Patruś


Drukuj   E-mail