Odkrywcy i miłośnicy języka angielskiego

Odkrywcy i miłośnicy języka angielskiego

angielskiIV edycja Gminnego Konkursu Szkolnego
„THE WORLD OF ENGLISH”
“ŚWIAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO”
Trzciana, 16 listopada 2020r.

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
/W. Buffett/

 
Podczas nauki języka angielskiego w szkole podstawowej uczniowie poznają nowe słownictwo, poszerzają wiedzę i umiejętności, odkrywają tajniki języka obcego, robią ciekawe projekty, realizują je, działają jak... odkrywcy, dlatego słowa W. Buffetta stały się mottem IV edycji corocznego konkursu.

Celem nadrzędnym organizacji konkursu w br. było dalsze motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, ale i uwrażliwienie ich na uroki krajów, a jest ich 70, w których język angielski jest - urzędowym. Dla milionów ich mieszkańców język angielski jest ojczystym.

Kolejnym celem organizacji konkursu było promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych, bowiem „ Języki są mapą drogową kultury. Mówią ci, skąd ludzie pochodzą i dokąd zmierzają”/ R. Brown/’ Wspierają realizowanie się uczniów pod względem artystycznym, integrują środowiska uczniowskie i nauczycielskie.

Dodam jeszcze, że pierwsza edycja konkursu odbyła się w r. 2017. Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział 197 uczniów ze szkół podstawowych gminy Świlcza.

Wymagania regulaminowe konkursu

Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie przez uczestników prezentacji multimedialnej lub filmu.

  • Prezentacja/film miały przedstawiać wybrane przez ucznia sławne miejsca pochodzące z krajów anglojęzycznych, ich wyczerpujący opis w języku angielskim, zawierający następujące informacje: rola i znaczenia miejsca dla kultury danego kraju, regionu, miasta i jego historia.
  • W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.
  • Film zgłoszony do konkursu nie powinien przekroczyć granicy czasu - 10 minut. Każdy film powinien zawierać czołówkę oraz napisy końcowe.

Przebieg konkursu i efekty edukacyjno - wychowawcze

Uczestnicy: Ilość uczestników tegorocznej edycji to 29 uczniów z 7 szkól terenu gminy Świlcza: SP nr 2. Bratkowice - 2, NSP Bratkowice - 5, SP Dąbrowa - 3, SP nr 1 Mrowla - 7, SP Rudna Wielka - 4,SP Świlcza - 5,SP Trzciana – 3. Przesłano 5 filmów i 24 prezentacje.

Skład Komisji Konkursowej:

  1. Joanna Wiśniewska – wizytator – metodyk j. angielskiego Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  2. Renata Czubocha nauczyciel j.angielskiego - SP w Trzcianie
  3. Agnieszka Szumilas – naucz inf. - SP w Trzcianie
  4. Artur Szary – dyr. inf. SP w Trzcianie

Prezentowane prace przedstawiają wysoki poziom, zarówno pod względem technicznym jak i poprawności językowej. Decyzja ostateczna nie była łatwa. Temat konkursu wydawałby się łatwy, wymagał jednak uwagi i staranności wykonawczej, tematyka – dociekliwości w poszukiwaniach bibliograficznych, zapoznania się z geografią krajów anglojęzycznych, ich historią i zróżnicowaniem etnicznym.

Ostatecznie jednak, biorąc pod uwagę wszystkie elementy regulaminu Komisja Konkursowa po obejrzeniu prac, przeanalizowaniu, posegregowaniu, stwierdzeniu zgodności z regulaminem podjęła decyzję i przyznała następujące lokaty w dwóch kategoriach: film i prezentacja.

W kategorii FILM przyznano:

I miejsce ex aequo - Janiszewski Mattia - SP w Świlczy, Koszela Michał - SP w Trzcianie
II miejsce ex aequo - Boczek Oliwier - SP w Świlczy, Wierzbiński Michał - SP w Świlczy
III miejsce - Żańczak Szymon - SP w Świlczy

W kategorii PREZENTACJA przyznano:

I miejsce - Chmaj Martyna - NSP w Bratkowicach
II miejsce - Półtorak Filip - SP w Bratkowicach
III miejsce - Hnadko Adam - SP w Dąbrowie

Wyróżnienia otrzymali:

Sondej Karolina - SP w Mrowli
Krowiak Karolina - SP w Rudnej Wielkiej
Emilia Hadyś - SP w Trzcianie

Wszystkim - laureatom i ich nauczycielom - składamy serdeczne gratulacje!

Nagrody w postaci głośników, słuchawek, powerbanków, pendrivów, kart pamięci, kubków i przyborów szkolnych zostały przekazane na ręce opiekunów uczestników konkursu, a zarazem nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Tu kierujemy słowa podziękowania na ręce nauczycieli Kol.: Barbary Tarnowskiej Mazan, Alicji Chylińskiej, Doroty Fabińskiej, Jolanty Supel, Aliny Kulczyckiej, Moniki Partyki i Tomasza Halaburdy. Atrakcją uroczystości była prezentacja prac przygotowanych przez uczniów. Była to wirtualna wycieczka, po miastach i miejscach zabytków architektonicznych, cudach natury i artystycznych wytworach genialnej myśli ludzkiej w krajach anglojęzycznych.

Corocznie dzięki współpracy Dyrekcji SP w Trzcianie oraz Dyrekcji Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Świlcza z/s w Trzcianie finał konkursu odbywał się w sali widowiskowej GCKSiR. Niestety, tegoroczna sytuacja wszechobecnej pandemii i związane z nią obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne, zdalny proces nauczania we wszystkich szkołach gminy- pokrzyżowały plany uroczystego rozdania nagród. Zabrakło również spotkań młodzieży, opiekunów i honorowych zapraszanych gości, zwłaszcza przedstawicieli samorządowych władz.

„Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”

Te słowa kard. S. Wyszyńskiego kieruję do Wójta Gminy Świlcza Adama Dziedzica, który już od czterech lat wspiera naszą inicjatywę, śledząc m.in. otwartość szkół na inicjatywy i działania dotyczące współpracy międzynarodowej młodzieży, wspierając je mentalnie i materialnie, uczestnicząc u nas, w gali konkursowej i obejmując konkurs honorowym oraz hojnym patronatem.

Czy warto i należy organizować konkursy? Zakładamy w naszej szkole, że każdy uczeń posiada uzdolnienia wystarczające do osiągnięcia sukcesu konkursowego w wybranej przez siebie dziedzinie i że podjęcie przez niego dodatkowego intelektualnego wysiłku wynika bardziej z rozbudzenia się w nim naukowej pasji niż z ujawnionych wcześniej wybitnych uzdolnień. Uważamy udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych za najlep-szy sposób odkrywania i rozwijania przez uczniów swoich zainteresowań i uzdolnień. Sądzimy także, że zasadnicze znaczenie ma udział ucznia w kon-kursie, a nie wynik, jaki osiągnął.

Zapraszamy serdecznie – do udziału w kolejnej edycji za rok, oby w realnej rzeczywistości.

 
Renata Czubocha

____________________________________________________

Zapraszamy galerii zdjęć ...


Drukuj   E-mail