Krótko o Dożynkach

Krótko o Dożynkach

plonyDrodzy Rolnicy. Szanowni Mieszkańcy Gminy Świlcza!

Co roku spotykaliśmy się w naszej „małej ojczyźnie” na przełomie lata i jesieni, by cieszyć się z tego, co podarowała nam ziemia jako owoc ciężkiej pracy na niej – rolników. W br. jest inaczej. Gmina Świlcza należy do rolniczych regionów naszego kraju, o bogatych tradycjach ludowych. Jedną z najstarszych tradycji , jest kultywowanie każdego roku święta plonów. Dożynki są nie tylko radością z zakończenia żniw, ale przede wszystkim, są podziękowaniem Bogu i Ludziom za obfitość i szczęśliwe zbiory.

Niestety, ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne, w cieniu którego przyszło nam żyć i pracować, zmuszeni jesteśmy zachować szczególne środki ostrożności. Pandemia koronawirusa – ponad 20 mln osób zakażonych, a 728 tys. zmarłych (dane z 13.08.2020 r.) – wymusza na nas przede wszystkim troskę o zdrowie i życie każdego mieszkańca Ziemi. Gminne uroczystości dożynkowe Gmina Świlcza 2020 nie odbędą się. Wszystkich mieszkańców serdecznie przepraszamy, licząc na zrozumienie.

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika: święto plonów, radość i odpoczynek po ciężkiej pracy.

Dziękuję wam za wasz wielki trud, za dobrą pracę i za, jakże godną, postawę obywatelską mimo wielu trudności i problemów zewnętrznych i wewnętrznych.

Staropolskim obyczajem symbolicznie skłońmy głowy przed bochnem chleba na naszych domowych stołach. Chleb jest owocem ciężkiej pracy na naszych ziemiach od wieków, od zarania polskości. To dzięki miłości polskiego chłopa do ziemi, dzięki tym, którzy „żywią i bronią” mogła się odrodzić polska państwowość. Po II wojnie światowej święto rolników upartyjniono. Przestano dziękować Bogu za dobre plony, często zapominano nawet o rolniku, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w waszych domach polski chleb.

Za dary Waszych rąk, za owoce Waszego trudu – jakże ciężkiego i mozolnego, składam Wam słowa najwyższego uznania.

Warto przytoczyć dane szczegółowe:

Rolnictwo Gminy Świlcza dysponuje powierzchnią 11 224 ha użytków rolnych, z czego 7850 ha stanowią grunty orne.

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 2270. Dominują tutaj małe gospodarstwa rolne o powierzchni około 2,7 ha.

Gospodarstwa rolne (dane szczegółowe): 1-2 ha – 1683, 2-5 ha – 501, 5-7 ha – 37, 7-10 ha – 18, 10-15 ha – 14, powyżej 15 ha – 17.

Tegoroczny średni plon w zbożach został oszacowany na poziomie 30 kwintali z hektara, a w gospodarstwach stosujących oprysk, nawożenie i zagęszczony zasiew wydajność wynosi około 50 kwintali z ha. Przy wydajności 30 q/ha z powierzchni 1820 hektarów zasiewów w Gminie zebrano najwięcej:

  • pszenicy 3240 ton z powierzchni zasiewu wynoszącej 1080 ha, tj. 32 400 kwintali,
  • rzepaku – 1110 ton z powierzchni 370 ha, tj. 11 100 kwintali,
  • owsa – 540 ton z powierzchni 210 ha, tj. 5400 kwintali,
  • jęczmienia – 180 ton z 60 ha zasiewów, tj. 1800 kwintali,
  • żyta – około 120 ton 40 ha zasiewów, tj. 1200 kwintali,
  • mieszanek zbożowych 60 ha zasiewów.

Oprócz zbóż nasi rolnicy uprawiają np. kukurydzę na powierzchni 40 ha, z których średni plon to 40q/ha, okopowe (ziemniaki 480 ha, których plon wynosi 200 q/ha), buraki cukrowe 20, z których plon wynosi 320q/ha), borówkę amerykańską na powierzchni 60 ha oraz warzywa, z których największy udział stanowi kapusta 14 ha i burak ćwikłowy 14 ha.

4 gospodarstwa ekologiczne z certyfikatami:

  1. Przetwórnia owoców i warzyw – Zygmunt Radek,
  2. Produkcja soków pitnych – Mateusz Radek,
  3. Ekologiczne warzywa i maliny – Gospodarstwo Stanisława i Doroty Małozięć,
  4. Ekologiczna plantacja malin – Dorota Puzio.

Ceny skupu zbóż: pszenica paszowa 60-71 zł/dt, pszenica konsumpcyjna – 63-73,50 zł/dt, żyto – 50-63 zł/dt, jęczmień 61-66 zł/dt, pszenżyto – 58-63 zł/dt, owies – 42-43 zł/dt, kukurydza 60-65 zł/dt.

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. – 266 wniosków na kwotę 157 783,16 zł.

Po analizie danych zrozumieć można dlaczego tym ważniejszy jest każdy bochenek chleba i tym większym szacunkiem powinniśmy go obdarzyć.

Dziękuję za ten chleb, za wysiłek i zaangażowanie, jakie wkładacie w swoją pracę na roli mimo ciężkich warunków gospodarowania.

Tak jak codziennie, tak i przez cały rok pamiętajmy, by dzielić się chlebem z tymi, którzy go potrzebują. Niech wspólnota chleba sprawi, abyśmy zawsze solidarnie potrafili sobie pomagać. Niech wspólnota chleba jednoczy nas także wokół wszystkich innych, ważnych spraw naszej Ojczyzny. Niech przypomina nam, jak wiele zawdzięczamy tej ziemi i jak bardzo nas ona potrzebuje. Nie dajmy się podzielić. Budujmy wspólnie dom ojczysty tu na miejscu.

Ciężka jest służba ziemi,
- i w pochyleniu, jakby w pokorze.
Ona miłowania żąda i oddania,
Bez tej miłości nie zakwitnie
chlebem pachnącym stół nasz codzienny.
Ciężka jest służba ziemi,
- i w niedospaniu, jakby czuwaniem,
by mogła płynąć nieprzerwanie – łódź życia.
Wielka jest moc w tym służeniu
i wielka godność w tym chlebnym znoju...
- Rolniku! Tyś równy królom, w czas wojny i w czas pokoju.
Siej, pielęgnuj zdrowe ziarno.
Ziemia jest wdzięczna:
Wieńczy nam lato kłosem w pysznej złocistości...
- Przez twoje ręce spływa na nas łaska sytości!

Dziękuję z całego serca. Oby Wasza praca, drodzy Rolnicy. spotykała się na co dzień z wdzięcznością i szacunkiem, na jaki zasługujecie. Oby nigdy nie zabrakło na naszych stołach chleba – symbolu dostatku, sytości i obfitości. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy.

 

Adam Dziedzic, wójt Gminy Świlcza

Świlcza, 13 sierpnia 2020 r.

(Szczegółowe dane przygotowała M. Piątek)


Drukuj   E-mail